[update] Grote brand in Veldhoven

CraZaay had ons via de nieuws-submit te melden:

Op industrieterrein 'De Run' in Veldhoven woedt op dit moment in een parketfabriek een grote brand. In een straal van meer dan 500 meter rondom de brand zijn hekken geplaatst om het publiek op afstand te houden. De brandweer heeft de brand gekwalificeerd als "code zeer grote brand". Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend.

In verband met de hevige rookontwikkeling heeft de brandweer metingen verricht in Eindhoven om vast te stellen of het alarm afgekondigd moet worden om deuren en ramen te sluiten. Vooralsnog is hiervan geen sprake; door de wind blijft de zwarte rook niet hangen.

In verband met de wind wordt gevreesd dat de brand zich mogelijk uit zal breiden naar omliggende panden. Korpsen uit de omliggende gemeenten zijn uitgerukt om te assisteren bij de bluswerkzaamheden.

Water komt uit de hiervoor beschikbare aansluitingen in de grond en uit waterwagens van de brandweer. De brandweer uit Eindhoven is onderweg met vier kilometer slang om water te kunnen pompen uit rivier de Dommel om te voorzien in meer water.

Update 00:20
Het NOS Journaal meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De brand woedt bij en nog niet in de eerder genoemde parketfabriek. De brandweer probeert ervoor te zorgen dat de brand niet naar de fabriek overslaat.

Update 01:03
Inmiddels is het sein brand meester gegeven.


(© Foto: sonenbreugel.com)

Bron: Ooggetuige / scanner