Aantal naturalisaties afgenomen door examen

Het aantal migranten dat een Nederlandse nationaliteit wil krijgen is gedaald. In de eerste vier maanden van 2004 waren er 24.000 aanvragen. De eerste vier maanden van 2003 telde nog 32.000 aanvragen.

Door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt verwacht dat er dit jaar een kwart minder aanvragen worden ingediend. De daling in het aantal aanvragen is volgens de IND te wijten aan de ingevoerde naturalisatietoets. Sinds vorig jaar moeten migranten die de Nederlandse nationaliteit aanvragen examen doen in kennis van de Nederlandse taal en samenleving.

Een andere reden voor de daling is de afname van het aantal asielzoekers. In de eerste maanden van 2004 vroegen 4832 mensen asiel aan. Dat is een afname van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Men kan het Nederlands staatsburgerschap pas aanvragen als men vijf jaar legaal in Nederland heeft gewoond. Voor een migrant die gehuwd is met iemand die de Nederlandse nationaliteit bezit is dat drie jaar.