Zesde zintuig bestaat echt

Uit een Duits onderzoek kan geconcludeerd worden dat het zesde zintuig echt bestaat. Het zesde zintuig geeft mensen het gevoel dat ze worden gadegeslagen door iemand die je niet kunt zien. Dit meldt the Sunday Times die inzage heeft gehad in het rapport.

Dr. Stefan Schmidt en zijn medewerkers hebben wetenschappelijk aangetoond dat het niet altijd onze fantasie hoeft te zijn, wanneer we het gevoel hebben dat iemand naar ons kijkt zonder die persoon te zien.

Er werd een proefpersoon in een klein, vensterloos, met lood bekleed kamertje gezet en in een andere kamer zat een man die via een beeldscherm naar de proefpersoon kon kijken. De proefpersoon had elektroden op het lichaam aangesloten waarmee geregistreerd kon worden of hij het gevoel had of men naar hem keek.

Bij een tweede dubbel-blind test moest een man de proefpersoon ontspannen of gespannen maken, wat eveneens geregistreerd werd via de elektrodes.

De resultaten van beide experimenten waren positief. De proefpersoon reageerde inderdaad als er naar hem of haar gestaard werd, en reageerde ook op de gedachten van de ander, ook al bevond die zich in een andere ruimte.