Dode potvis spoelt aan op Vlieland

Op het Noordzeestrand van Vlieland is zaterdagochtend een vijftien meter lange dode potvis gevonden. Volgens J. Witting van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, heeft het dier waarschijnlijk tussen de twee en drie weken dood in de Noordzee rondegedobberd.

Afgelopen dinsdag spoelde er ook al een dode bultrug (baardwalvis) op Vlieland aan. Voor dit dier was een conservator naar het waddeneiland gekomen, die kan nu aan de slag met de potvis. Over ongeveer een jaar zal, na conservering, het skelet in een informatiecentrum op Vlieland worden tentoongesteld.

Door de Koninklijke landmacht werd een bergingstank ingezet om het dier, na de aanspoeling, verder op het strand te trekken. Inmiddels wordt de potvis door vijftien mensen ontleed, Witting verwacht dat dit nog de hele zaterdag zal duren.

Kees Champhuijsen, zeevogelonderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Onderzoek naar Zee, meldt dat er nog twee andere potvissen zijn aangespoeld; ťťn aan de kust van Noord-Groningen en ťťn in Zuid Engeland. Hij noemt dit een opmerkelijk verschijnsel, want dit is niet de tijd van het jaar voor potvissen om aan te spoelen.

"De temperatuur in de Noordzee is de afgelopen jaren plotseling met vier graden gedaald. Daardoor is een tekort ontstaan aan plankton en dat is het voedsel wat prooivissen eten." legt Champhuijsen uit. Hij weet echter niet zeker of dit tekort aan plankton de oorzaak is van de dode, aangespoelde potvissen.