"Hoofddoek niet afdoen geen werkweigering"

Een werkloze moslimvrouw die een baan weigert, omdat ze haar hoofddoek moet afdoen, is geen werkweigeraar. Zo luidt het vonnis van het arbeidshof in Antwerpen.

De moslima kreeg van Belgische overheidsinstantie voor werkgelegenheid, de RVA, een sociale werkplaats aangeboden voor werk in een naaiatelier. De baan beviel de vrouw wel, maar ze weigerde haar hoofddoek af te doen. Voor de werkgever was dit de reden om haar niet in dienst te nemen.

Toen ze haar beklag wilde doen bij de RVA kreeg de moslima nul op het rekest. Volgens de instantie had de vrouw een passende dienstbetrekking geweigerd. Hierop werd haar werkloosheidsuitkering voor vier maanden ingetrokken.

Het arbeidshof heeft nu geoordeeld dat dit onterecht is. "De werkgever was correct om de vrouw uit veiligheidsredenen niet toe te laten met haar hoofddoek te werken, maar religieuze motieven zijn mogelijke redenen om een dienstbetrekking als niet passend te beschouwen", zo sprak de rechter. Hij verwees daarbij naar de godsdienstvrijheid in de Belgische grondwet. "Elk geval moet afzonderlijk worden bekeken. Deze vrouw leeft het gebod om de hoofddoek te dragen strikt na, en had daarom het recht de job te weigeren."