Complexe huilers later taalvaardiger

Hoe meer verschillende manieren van huilen een baby tijdens zijn eerste weken laat horen des te rijker z’n woordenschat wanneer hij achttien maanden is. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan aan de universiteit van het Duitse Würzburg.

Kathleen Wermke, één van de onderzoekers, heeft geprobeerd een melodie te ontwaren in het babygeschrei. In de eerste weken na de geboorte zijn vooral eenvoudige melodiebogen, met alleen een stijgen en dalen van het geluid, te horen. Vanaf de tweede week wordt de melodie complexer. Wanneer kinderen vroeg ingewikkelde melodieën laten horen, blijken ze vaak sneller meer woorden te kunnen uitspreken. Wanneer kinderen daarentegen een vreemd huilpatroon laten horen, kan dat duiden op spraakmoeilijkheden op latere leeftijd.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan een therapie worden ontwikkeld waarmee al op heel jonge leeftijd aan de spreekvaardigheid van kinderen kan worden gewerkt. ”Kinderen die niet erg gevarieerd huilen kunnen bijvoorbeeld geholpen worden door muziek voor hen te spelen”, aldus Wermke.