Stijgend aantal huurders huis uitgezet

Zo’n 470 huurders werden vorig jaar gedwongen hun huis te verlaten. De meesten vanwege gedragsproblemen, lawaai, het houden van hennepkwekerijen en drugsoverlast. Dat is de uitkomst van een enqute die Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onder haar leden heeft gehouden. Het aantal uithuiszettingen was vorig jaar 9,6 procent meer dan in 2002. Volgens Van Leeuwen, voorzitter van Aedes, komt dit door een verharding binnen de maatschappij.

Zo wordt “er minder gedoogd en de rechterlijke macht kiest in een procedure vaker voor de omwonenden in plaats van voor de overlast veroorzakende huurder”. Verder geeft hij aan dat het bedrijfsmatig kweken van hennep in woningen “echt iets van heel recent is”. De samenwerking met gemeenten en maatschappelijk werk zou verbeterd moeten worden. Daarnaast zou een ontheffing of verruiming van de privacywetgeving het mogelijk moeten maken gegevens over niet-coperatieve huurders met de politie uit te wisselen, vinden de woningcorperaties. Verder geven ze aan veel overlast te hebben van huurders met psychische problemen. Veel vaker en eerder dan voorheen worden zij in gewone woningen geplaatst. Wanneer deze mensen niet voldoende worden begeleid, leveren ze vaak problemen op; zowel voor omwonenden als voor woningcorporaties. Daarom verzet Aedes zich dan ook tegen bezuinigingen van Justitie op ”de reclassering en opvang van dergelijke mensen”.