Medicijn ontwikkeld voor boerende schapen

Wetenschappers hebben een serum ontwikkeld voor boerende schapen, koeien en ander vee, om het broeikaseffect tegen te gaan.

Door het serum zit er minder methaan in de uitgeboerde gassen wat een bijdrage levert tegen de globale opwarming van de aarde. Methaan heeft namelijk een 21x sterker broeikaseffect dan kooldioxide. Het vaccin werd ontwikkeld door het Australisch CSIRO instituut.