Niet kunnen legitimeren levert maximaal 2250 euro boete op

ToshitsuguTakamatsu had ons via de nieuws-submit te melden:

Een meerderheid van de Eerste Kamer is akkoord gegaan met een uitgebreide identificatieplicht. Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen vanaf 14 jaar zich te allen tijde kunnen legitimeren in de openbare ruimte, als de politie, opsporingsambtenaren of toezichthouders hun daarom vragen. Doet men dit niet, dan riskeert men een boete van maximaal 2250 euro boete.

Volgende week zal de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel van minister Donner van Justitie. De PvdA weet nog niet of ze dit voorstel zal steunen. De SP is tegen, omdat ze de maatregel buiten proportie vindt. Ook de jonge leeftijd waarvoor de identificatieplicht moet gaan gelden, zit SP-senator Kox dwars.

Afgelopen december stemde de PvdA in de Tweede Kamer wel in met de wet. De PvdA-senatoren hebben echter moeite met sommige gevolgen van de wet. De partij vindt dat de politie goede redenen moet hebben om mensen naar hun identiteit te vragen. Donner gaat ervan uit dat de politie een gegronde reden heeft. Dit wil hij niet regelen in bevoegdheden, omdat hij vreest dat mensen dan in discussie gaan met de politie voordat ze hun identiteit bekend maken. Interne gedragscodes zouden moeten voldoen volgens Donner.

Verder hield Donner vast aan een toonplicht en geen draagplicht, zoals CDA en VVD in de Eerste Kamer hadden geopperd. Dan zijn mensen niet verplicht een identiteitsbewijs op zak te hebben. Maar ze zijn wel verplicht dat bewijs te tonen als daarom gevraagd wordt. Het niet bij je hebben, is dus het risico dat de betrokkene neemt. Na drie jaar zal de wet geëvalueerd worden.