Antilliaanse jongeren pakken problemen aan

calvobbes wordt bedankt voor het submitten en herschrijven van het volgende bericht:

Een aantal Antilliaanse jongeren in Nederland hebben zich gister in het Antilliaanse Jongeren Forum Nederland verenigd om problemen met Antilliaanse jongeren in kaart te brengen en aan te pakken.

De initiatiefnemers zijn ex-studenten, jongeren en een paar jongerenwerkers uit de grote steden. Er heerst een gevoel van machteloosheid onder de Antilliaanse jongeren. Dat zou komen doordat gemeentes steeds vaker voor een harde aanpak tegen de probleemjeugd kiest en de hulpverlening vaak tekort schiet.

Volgens het forum hebben de reguliere instanties te weinig inzicht wat er binnen de doelgroep speelt. Er zou ook geen serieus overleg plaatsvinden om dat inzicht te vergroten.

Het AJFN zal in diverse gemeentes vertegenwoordigers plaatsen die constant de dialoog aan kunnen gaan met de overheden, betrokken instanties en de jongeren zelf. Belangrijkste, verbeteren van de verstandhouding tussen politie en probleemjongeren en het regeringsbeleid monitoren.

Daarnaast is het forum van plan om behoeftes van Antilliaanse jongeren aan te geven en eventueel workshops en cursussen organiseren zodat ze zich kunnen ontwikkelen en beter kunnen functioneren binnen de maatschappij.

Volgens het AFJN zijn de problemen met Antilliaanse jongeren ontstaan doordat, veelal laaggeschoolde, immigranten uit de jaren negentig tussen wal en schip vielen door een gebrek aan goede opvang en begeleiding.