Minister Verdonk eist domeinnaam op

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil een internetdomein dat haar naam draagt in haar bezit krijgen. Het gaat om RitaVerdonk.nl, waar nu een protestsite tegen haar uitzetbeleid op is gevestigd.

Verdonk stelt dat de site kan leiden tot verwarring en misleiding. Verder beschouwt ze de registratie van haar naam als een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

De eigenaar van het domein, S. Timmer, zegt dat hij niets met de site van doen heeft. Hij zou alleen de webruimte ter beschikking stellen. De inhoud van de site wordt verzorgd door Amsterdamse rechtenstudenten, die zich kritisch uitlaten over het uitzetbeleid. Volgens hem is het een zaak tussen de studenten en de VVD-bewindsvrouw.


De officiele site van de minister is MinisterVerdonk.nl.