Economie trekt in 2005 niet aan

In 2005 zal de economie niet aantrekken, zo zou volgens ingewijde bronnen blijken uit vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De groei zal volgend jaar 1,25% bedragen, 0,25% minder dan eerst werd verwacht.

De werkloosheid zal in 2005 verder toenemen. Dit jaar zal het aantal werklozen uitkomen op 520.000, 5000 meer dan verwacht, volgend jaar loopt dat op tot 565.000.

Wat betreft de koopkracht gaan alle burgers er volgend jaar op achteruit: werkenden 1%, AOW'ers 1,5% en uitkeringsgerechtigden 2%.

Het financieringstekort zou uitkomen op 2,7%, en daarmee onder het Europese maximum van 3% blijven. Dat zou betekenen dat extra bezuinigingen niet nodig zijn.