Geen verwijzing naar God in de grondwet

Nyrem had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Buitenlands nieuwsEr komt naar verwachting geen verwijzing naar God in de nieuwe Europese grondwet. Dit meldt minister Bot van Buitenlandse Zaken. De 25 lidstaten van de Europese Unie sturen aan op een compromis waarin helemaal geen verwijzingen meer staan naar de wortels van de Europese beschaving.

Met name Polen, Italië en Nederland hebben de afgelopen maanden gepleit voor een verwijzing naar de joods-christelijke tradities in de grondwet. Premier Balkenende deed dit namens Nederland tegen de zin van de Tweede Kamer. Het was vooral Frankrijk dat zich verzette tegen een expliciete verwijzing naar God, omdat dat afbreuk zou doen aan het seculiere karakter van de Europese Unie.

De verdeeldheid over de kwestie komt volgens Bot doordat in de preambule van de concept-grondwet wel expliciet naar de humanistische tradities wordt verwezen. Met name de katholieke landen in Europa voelden zich daardoor geroepen om te pleiten voor een verwijzing naar God. Het door Finland opgestelde compromis wat nu op tafel ligt, stelt voor om de hele preambule te schrappen. Het is Bots verwachting dat dit compromis een meerderheid zal krijgen. Mogelijk wordt er nog wel een afzonderlijke 'plechtige' verklaring aangenomen die verwijst naar beide geestelijke pijlers van Europa.

In Brussel vinden komende week de slotonderhandelingen plaats tijdens de Europese top. Deze top staat ook in het teken van de overdracht van het voorzittersschap van de Europese Unie van Ierland naar Nederland.