Eenbenige wildplasser ontloopt straf

Een eenbenige, bijna incontinente man uit Breda stond gisteren voor de rechter in verband met wildplassen. Vorig jaar juli zag een agent van de spoorwegpolitie de 48-jarige J. de S. een struikje in het park Valkenberg uitzoeken om te plassen. Tot zijn ontsteltenis ontving de man, wiens ene been is geamputeerd en het andere met platen bijeen wordt gehouden, even later een bekeuring.

De overijverige diender bleek niet gevoelig voor het argument van de man, die afhankelijk is van een elektrische rolstoel, dat hij vanwege zijn handicap niet in staat is gebruik te maken van een openbaar toilet. In het park Valkenberg is overigens geen publiek toilet aanwezig. Ook met de opmerking “Ik ben bijna incontinent, met dit weer kun je een kraan open zetten en dan moet ik al naar de wc” lukte het hem niet de agent milder te stemmen.

De S. weigerde vervolgens de boete te betalen en stond daarom gisteren, met zijn rolstoel, terecht voor de kantonrechter in Breda. Deze ontsloeg hem van rechtsvervolging. Duidelijk een geval van overmacht, zo luidde diens oordeel.