Cohen: Uitkijken met regels tegen islam

Nederland moet uitkijken met het nemen van maatregelen die moslims in het defensief drukken. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) vandaag gezegd in Delft bij de Willem van Oranje-lezing.

Volgens Cohen willen de meeste in Nederland wonende moslims bij het Westen horen. ''Maar als het Westen beloftes niet nakomt en minachting toont voor de islam, kan dat gevoel omslaan'', aldus de burgervader. Het gevaar bestaat dan dat ze zich meer dan nu in eigen kring op de islam zullen oriënteren.

Job CohenDe seculiere rechtsstaat moet niet overgaan tot het verbieden van bepaalde moskeeën of islamitische scholen. Zo'n ''godsdienstpolitie" staat op gespannen voet met de seculariteit die de rechtsstaat moet uitdragen. De overheid beschikt over voldoende mogelijkheden om op te treden tegen de fundamentalistische islam, wanneer die zich op onaanvaardbare wijze afkeert van onze samenleving, zo meent Cohen.

Cohen vindt dat de samenleving maar beter kan onderkennen dan ontkennen dat religie voor veel migranten een belangrijke rol speelt. ''Religie is ook in de 21e eeuw een politiek fenomeen dat indringend om de aandacht zal vragen''.