Bericht van het front komt na 63 jaar aan

Een brief van een Duitse soldaat, gelegerd aan het Russische front, is 63 jaar na verzending aangekomen bij de geadresseerde, zijn dochter die destijds zes jaar oud was. De soldaat Willi Schenk schreef op zeven juli 1941 een brief aan zijn ‘lieve Anne en de kleine meid’.Een jaar na het versturen van de brief verdween Schenk, en werd hij doodverklaard. De brief werd in de jaren zeventig ontdekt in een Franse bunker, waar een Duitser het epistel vond in een schoudertas van een Duitse officier. Het is onduidelijk hoe de brief daar terecht is gekomen. De vinder deed er dertig jaar over om de geadresseerden te achterhalen. ‘Lieve Anne’ is inmiddels overleden, maar de nu 69-jarige dochter heeft de brief kunnen lezen.