'Meer nazaten Duitse soldaten dan gedacht'

Icoon Algemeen nieuwsDuitse militairen blijken in de Tweede Wereldoorlog veel meer kinderen bij Nederlandse vrouwen te hebben verwekt dan tot dusver werd aangenomen. Dat blijkt uit naspeuringen van het actualiteitenprogramma NOVA in archieven van de Duitse Wehrmacht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) ging uit van 10.000 nakomelingen. Het blijkt echter minimaal het vijfvoudige te zijn.

De Wehrmacht stimuleerde destijds seks met Nederlanders om sneller een arisch ras te creëren. Soldaten die in bezet gebied een kind verwekten dienden dat te melden. Vervolgens kreeg de vrouw een eenmalige uitkering van Duitsland. Het aantal kan nog hoger zijn aangezien de tellingen in 1944 gestopt werden.

Veel vrouwen verzwegen na de oorlog voor de kinderen de Duitse afkomst. Na de dood van de moeder hoorden de kinderen vaak pas wie hun vader is. Volgens het archief zijn veel vaders echter inmiddels al gestorven.