Uitkering gekort bij belediging

Uitkeringstrekkers die ambtenaren bedreigen of beledigen worden in een aantal gemeenten gekort op hun uitkering. Die maatregel is sinds kort mogelijk door invoering van de Wet werk en bijstand. Hiervoor konden gemeenten lastige klanten alleen de toegang tot een gebouw ontzeggen en/of aangifte tegen ze doen bij justitie.

Niet iedereen is echter even gelukkig met deze maatregel. Voorzitter T. Thissen van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, vindt dat aangifte eigenlijk nog steeds de beste methode is. Wel moeten er dan betere afspraken komen tussen enerzijds politie en Openbaar Ministerie en anderzijds overheidsdiensten.

Het probleem met het bestraffen van een uitkeringsgerechtigde door de sociale dienst ligt in het feit dat de sociale dienst tegelijkertijd slachtoffer, klager en rechter is. Thissen meent dat dit eigenlijk niet kan: "We moeten wel de regels van de rechtsstaat respecteren."

Onder de leden van Divosa wordt verschillend over deze kwestie gedacht. Sommigen passen de nieuwe wet toe, anderen zijn het met het principiŰle standpunt van hun voorzitter eens.