Premier hekelt linkse verwijten

Icoon politiek binnenland nieuws In de Tweede Kamer heeft premier Balkenende zijn ongenoegen geuit over de verwijten van linkse partijen dat het kabinet de solidariteit overboord gooit, door te kiezen voor een nieuw pensioenstelsel. Balkenende sprak dit met klem tegen. De kabinetspartijen betreuren het mislukken van het overleg. De VVD legt de schuld bij de vakbonden.

Volgens de premier is het onredelijk om aan mensen van tussen de 25 en 45 jaar te vragen of ze mee willen betalen aan een prepensioenregeling, waar ze later zelf geen gebruik van kunnen maken.

Het Voorjaarsoverleg zal niet meer slagen, zo blijkt uit de woorden van de premier. Hij ziet geen mogelijkheden om het vastgelopen overleg alsnog vlot te trekken. Volgens Balkenende heeft het kabinet inmiddels meer dan genoeg concessies gedaan aan de sociale partners.

Oppositiepartijen PvdA, Groenlinks en LPF vroegen tijdens het debat om een bemiddelingspoging. Balkenende ziet daar niets in: "Het houdt een keer op. Bemiddelen doe je pas als er nog wat meer ruimte is. Die ruimte heeft het kabinet niet meer."