BNN begint actie om voortbestaan veilig te stellen

Een anonieme FOK!ker had ons via de nieuws-submit te melden:

BNN is een actie begonnen om zijn voortbestaan veilig te stellen. Onder de titel 'BNN moet blijven' probeert de jongerenomroep de Eerste Kamer te overtuigen van het draagvlak dat BNN zou hebben in de samenleving.

BNN is sinds 6 september 1998 officieel een publieke omroep. Om na september 2005 nog te mogen uitzenden, zou BNN volgens de mediawet 300.000 leden moeten hebben. Staatssecretaris Van der Laan (Media) stelde destijds voor dat aantal te verlagen naar 150.000. De Tweede Kamer ging akkoord, maar de Eerste Kamer stribbelt nu tegen.

De Senaat is bang voor gelegenheidswetgeving om alleen BNN tegemoet te komen. Bovendien willen de senatoren dat Van der Laan haar plan vervat in een groter wetsvoorstel waarin de volledige mediavisie van het kabinet is opgenomen. Van der Laan heeft dat inmiddels toegezegd.

BNN startte in september 2003 met een grote ledenwerfcampagne met de slogan 'We zitten in de shit, dus word lid'. Die campagne wierp zijn vruchten af, want in maart van dit jaar had BNN 224.064 leden.

Nu gaat BNN dus opnieuw actie voeren. Via de site BNNmoetblijven.nl kunnen mensen hun zorg uitspreken over het mogelijk verdwijnen van BNN. Naast de site kan er ook via sms-nummer 9090 geprotesteerd worden. Alle reacties zal BNN later aan de leden van Eerste Kamer aanbieden. BNN heeft overwogen mensen op te roepen direct naar de Eerste Kamer te mailen, maar heeft daar vanaf gezien.

Ook komt BNN op radio en tv met een indringende spot. In de spot is BNN aanvankelijk omgeven met het geluid van een hartslag, maar aan het eind van de boodschap valt die hartslag weg.

"We hebben bewust niet voortgeborduurd op de campagne 'in de shit', want we zitten nu in een andere situatie", aldus BNN-voorzitter Gerard Timmer. "We willen de politiek laten zien dat wij een partij zijn die ertoe doet. We hebben trouwens ook afzonderlijke acties in de planning, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen."

Timmer is zeker nog niet gerust op de ontwikkelingen in de Eerste Kamer. "Er zijn wel mensen die mij zeggen dat het daar wel goed komt, maar ik vind het een dubbeltje op zijn kant. De politici houden de komende weken hun kaarten aan de borst. Ik zie onvoldoende basis om de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien."