Jongens meer vertrouwen in examens

EindexamenUit een landelijk onderzoek onder examenkandidaten voor de HAVO en het VWO is gebleken dat jongens meer vertrouwen hebben in de uitkomst van hun examen dan meisjes. Van de jongens verwacht 89,2 procent in ťťn keer het diploma te behalen, terwijl slechts 85,7 procent van de meisjes dit verwacht.

Ook hebben autochtone leerlingen meer vertrouwen in hun naderende examen dan allochtone leerlingen. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat scholieren in het examenjaar positiever zijn over hun kansen dat scholieren die bijvoorbeeld in de vierde klas zitten. Zo denkt 88,3 procent van de HAVO-5 leerlingen in ťťn keer te slagen tegenover 82,5 procent van de HAVO-4 leerlingen. Leerlingen van VWO-6 zijn het meest positief, het vertrouwen ligt daar op 92,7 procent.

Ook zijn er verschillen tussen leerlingen uit diverse regio's in Nederland. Leerlingen in Zuid- en Oost Nederland hebben de beste verwachtingen als het om hun eindexamenuitslag gaat. Zo'n 88,7 procent en 89,9 procent van de leerlingen uit deze regio's verwachten dat ze hun diploma in ťťn keer halen. In Midden-Nederland zijn de leerlingen het minst positief, daar verwacht slechts 85,4 procent in een keer te slagen.

Voor meer examennieuws is er een speciaal subforum: het Examenforum