Één jaar cel voor mishandelingen in Irak

lollol, DePresident en borisz meldden ons via de nieuws-submit:

Een Amerikaans militair tribunaal heeft vandaag de eerste militair veroordeeld voor de mishandelingen in de Abu Graibh-gevangenis in Bagdad. De rechter acht bewezen dat de 24-jarige Amerikaanse soldaat Jeremy Sivits zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Het militaire tribunaal legde Sivits één jaar cel op en hij wordt oneervol ontslagen uit het leger.

Sivits gaf tijdens zijn verhoor toe gevangenen te hebben mishandeld en een aanzienlijk deel van de schokkende foto's te hebben gemaakt. Hij stelde dat hij dat sinds november 2003 niet meer heeft gedaan. Sivits gaf toe dat hij destijds een gevangene verplichtte zich bij een groep andere gevangenen te voegen die op de grond een piramide vormden. De 24-jarige man barstte in tranen uit toen hij vertelde dat hij enkel opdrachten uitvoerde.

Bronnen melden dat Sivits strafvermindering heeft gekregen in ruil voor het aangeven van mededaders. Tijdens de hoorzitting betuigde hij zijn spijt over zijn daden. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan het Iraakse volk en de gevangenen. Ik had de gevangenen moeten beschermen en geen foto's moeten maken."

In totaal zeven verdachten
Een andere verdachte die nog voor moet komen is Lynndie England, die op verscheidene foto's van de mishandelingen is te zien. Volgens haar werden de gedetineerden gedwongen op handen en knieën door gebroken glas te kruipen. Bewakers hechtten zelf met naald en draad wonden van gevangenen, die ze veelal tijdens een verhoor hadden opgelopen. England heeft volgens de aanklacht samengewerkt met collega-soldaat Charles Graner, van wie zij vier maanden zwanger is. Graner staat op één van de foto's lachend bij een stapel naakte gevangenen. Hij zal waarschijnlijk ook voor de krijgsraad moeten verschijnen.


Lynndie en Charles bij naakte gevangenen


In totaal moeten zeven soldaten voorkomen. De eerst volgende zitting vindt plaats op 21 juni. Dan staan drie Amerikaanse soldaten terecht.