Vlaams Blok ziet af van illegalen-kliklijn

De omstreden illegalen-kliklijn, die het Vlaams Blok in België in het leven wilde roepen, komt er toch niet. Dit, nadat het Belgische parlement forse kritiek uitte op het initiatief van de politieke partij. De Vlaamse publieke omroep VRT meldt dit vandaag.

Volgens Dewael, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, is de kliklijn "onwettig en verwerpelijk." Volgens oud-verkeersminister Durant toont het Blok haar ware gezicht. "Het zijn nazi's. Het is bijna Vlaanderen van 1933, het tijdperk van de verklikking", aldus Durant.

Het Vlaams Blok wilde burgers gaan aansporen om via een mobiel nummer vermoedens over woon- of werkplaatsen van illegalen door te bellen. Concrete gegevens zouden vervolgens door het Blok worden doorgespeeld aan stadsbestuur en politie. Reden hiervoor was, aldus initiatiefnemer Van de Sande, provincieraadslid voor het Blok, dat het Antwerpse gemeentebestuur te weinig doet aan het opsporen van de 10.000 illegalen die naar zijn schatting in de stad wonen.

Vlaams Blok al eerder omstreden bezig
Onlangs oordeelde de rechter dat het Vlaams Blok zich schuldig heeft gemaakt aan racisme. Ze baseerde haar oordeel op basis van de verkiezingsprogramma's van het Vlaams Blok. Met name de pamfletten zouden van racistische aard zijn.

In de pamfletten werd onder meer vermeld welk percentage van de buitenlanders crimineel was. Daarop spanden het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en door de Liga voor de Mensenrechten een rechtszaak aan. Met het vonnis waren de organisaties dan ook zeer content. Het Vlaams Blok kondigde toen meteen aan in cassatie te gaan. Hierdoor kan de partij toch deelnemen aan de verkiezingen, waarin de partij op een flinke winst staat in peilingen.