Vlaams Blok opent illegalen-kliklijn

Icoon Politiek nieuws In Antwerpen start het Vlaams Blok een kliklijn waar burgers illegalen kunnen aangeven. Vervolgens zal de partij de gegevens naar de politie doorspelen. Initiatiefnemer Van de Sande, provincieraadslid voor het Blok, is van mening dat het Antwerpse gemeentebestuur te weinig doet aan het opsporen van de 10.000 illegalen die naar zijn schatting in de stad wonen.

Het Vlaams Blok zal burgers gaan aansporen om via een mobiel nummer vermoedens over woon- of werkplaatsen van illegalen door te bellen. Concrete gegevens geeft het Blok vervolgens door aan stadsbestuur en politie.

De Belgische politiek heeft verontwaardigd gereageerd op het initiatief van het Blok. Zo gaat de liberale wethouder Grootjans, verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid, onderzoeken of de partij niet onwettig handelt. Volgens hem mag "het Blok geen politietaken overnemen."

In het Belgische parlement zullen door de groene partij Ecolo parlementaire vragen gesteld gaan worden. Volgens oud-verkeersminister Durant toont het Blok haar ware gezicht. "Het zijn nazi's. Het is bijna Vlaanderen van 1933, het tijdperk van de verklikking", aldus Durant.

Vlaams Blok al eerder onder vuur
Onlangs oordeelde de rechter dat het Vlaams Blok zich schuldig heeft gemaakt aan racisme. Ze baseerde haar oordeel op basis van de verkiezingsprogramma's van het Vlaams Blok. Met name de pamfletten zouden van racistische aard zijn.

In de pamfletten werd onder meer vermeld welk percentage van de buitenlanders crimineel was. Daarop spanden het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en door de Liga voor de Mensenrechten een rechtszaak aan. Met het vonnis waren de organisaties dan ook zeer content. Het Vlaams Blok kondigde toen meteen aan in cassatie te gaan. Hierdoor kan de partij toch deelnemen aan de verkiezingen, waarin de partij op een flinke winst staat in peilingen.