Minister: Riagg moet niet naar Marokko

GizmoRulez had ons via de nieuws-submit te melden:

PolitieknieuwsHet sturen van Riagg-medewerkers naar Marokko om aldaar Marokkaanse Nederlanders met psychische klachten bij te staan op vakantie, mag niet meer. Dat heeft minister Hoogervorst van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten.

De Riagg Rijnmond Noordwest stuurde afgelopen zomer twee hulpverleners van Marokkaanse afkomst naar Marokko om daar zo’n 145 cliënten bij te staan. Het ging om mensen met chronische psychische klachten zoals waanideeën en ernstige depressies. Ondanks de felle kritiek die het Riagg ontving, wilde het deze zomer weer naar Marokko gaan. Hoogervorst steekt daar nu een stokje voor. De minister wil wellicht zelfs een regelrecht verbod op dergelijke projecten instellen.

Volgens de bewuste Riagg leert ervaring dat de patiënten vaak juist tijdens hun vakantie een terugval krijgen: ''Een bezoek aan het moederland is een emotionele en stressvolle gebeurtenis. Mensen stoppen soms met het innemen van medicijnen, waardoor spoedopname soms noodzakelijk is. Ook bij thuiskomst duurt het vaak nog weken voor de betrokkenen weer stabiel zijn. Door mee te reizen met de vakantiegangers, kunnen deze problemen deels voorkomen worden, redeneert de riagg. De meerkosten zijn gering, aldus de instelling: hotelkosten en de huur van een auto.''

De minister oordeelt echter dat mensen met gezondheidsklachten tijdens hun vakantie gewoon thuis moeten blijven. Verder vreest hij dat straks ook andere AWBZ-instellingen, zoals verpleeghuizen en thuiszorg, hun diensten in het buitenland aan gaan bieden.

De directeur van de Riagg Rijnmond noordwest stelt dat de argumenten van de minister niets te maken hebben met de kwaliteit van de zorg en vreest dat de klok wordt teruggezet naar 1950. Het zogeheten Rif–project krijgt volgens hem komende zomer gewoon een vervolg. ''Het zorgkantoor heeft ons gevraagd ermee door te gaan. Bovendien was het een succes. Er is deze zomer niemand opgenomen, alleen dat is al een besparing.''