GPS voor gevangenen die eerder vrij gelaten worden

DePresident heeft het volgende bericht voor ons gesubmit en vertaald:

De gouverneur van Oklahoma heeft een voor Oklahoma controversiele wet getekend die het mogelijk maakt gevangenen eerder vrij te laten. Hier is echter wel een voorwaarde aan verbonden. De gevangenen die eerder worden vrijgelaten moeten een GPS (global positioning system) dragen. Deze GPS wordt als enkelband vastgezet.

De wet, die de Amerikaanse belastingbetaler $10 miljoen zou kunnen gaan besparen, is volgens sommigen geen goed middel in de strijd tegen criminaliteit. Senator Cliff Branon van Oklahoma zegt "Gevangenen moeten gewoon de straf uitzitten die de rechter ze oplegt, omdat dat veel afschrikkender zou werken." Andere tegenstanders vragen zich af wat de uitspraken van rechters nog voor waarde hebben als gevangenen toch eerder vrijgelaten worden.

De gevangenen die gekwalificeerd zijn om de GPS te gaan dragen en eerder worden vrijgelaten, zijn allemaal veroordeeld voor niet-gewelddadige misdrijven. Ze zijn bijvoorbeeld veroordeeld voor drugsmisdrijven of inbraak. Gevangenen komen ook alleen in aanmerking als ze nog maar 11 maanden celstraf of minder hoeven uit te zitten. De enkelband wordt gedragen tot de straf afloopt.