Huisartsenposten werken matig

Het blijkt voor zieke burgers moeilijk om huisartsenposten te bereiken. Met name de telefonische hulp laat te wensen over, dit staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie meent dat de posten die de avond-, nacht- en weekenddiensten voor huisartsen organiseren, "niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg" voldoen. Zo wordt niet altijd gecontroleerd of een arts daadwerkelijk ook een arts is. Bovendien slagen huisartsen er zelden in binnen een kwartier bij een spoedgeval te zijn.

De inspectie denkt dat er grote investeringen nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren. Ook zouden er meer huisartsenposten moeten komen.

PvdA wil debat

Naar aanleiding van het rapport een spoeddebat met de minister Hoogervorst. Dit zou moeten plaatsvinden na het mei-reces. De PvdA vreest dat de zorg van ouderen en gehandicapten in de knel zal komen.

Ook voor het NPCF, de federatie van consumenten voor patiŽnten, is de maat vol. De NPCF meent dat minister Hoogervorst kwaliteitseisen moet opleggen. De federatie is verbaasd dat er nu pas kritisch wordt gerapporteerd. "Er zijn al geruime tijd signalen dat het niet goed loopt bij de posten.", aldus de NPCF