Tekort aan graan bedreigt wereldreserves

TvB had ons via de nieuws-submit te melden:

Graan. Vezels, vitaminen, mineralen!Ook al zal de graanoogst van dit jaar een recordopbrengst van naar schatting 1,89 miljard ton opleveren, dit zal nog altijd niet voldoende zijn om 6,4 miljard mensen en een miljard stuks vee te voeden. Er wordt voor dit jaar een tekort van bijna zestig miljoen ton verwacht.

De Amerikaanse milieuvereniging Earth Policy Institute (EPI) deed eerder deze week deze voorspelling. De vereniging denkt dat ook dit jaar de graanteelt te kampen zal hebben met problemen als het klimaat, ziekte en insekten. Ook de stijgende temperaturen en het dalende grondwaterpeil, vooral in China en de Verenigde Staten, geven in toenemende mate aanleiding tot zorgen. Lester Brown, voorzitter van EPI verwoordt het als volgt: "Dit is goed nieuws voor landbouwers maar slecht nieuws voor consumenten". De graanprijzen zullen naar verwachting dan ook fors stijgen.

2004 zou het vijfde opeenvolgende jaar zijn met een tekort in de graanoogst, met het gevolg dat de graanvoorraad in de wereld zal slinken tot minder dan 300 miljoen ton, lager dan ooit, een voorraad die genoeg is voor nog geen 56 dagen. In 2003 werd 59 dagen lang een beroep gedaan op de wereldvoorraad omdat er in dat jaar 110 miljoen ton te weinig was geproduceerd. Om van een veilig minimum te kunnen spreken moet er voor zeker 70 dagen graan in voorraad zijn. Om het interen op de voorraad van de voorgaande jaren te compenseren zou er dit jaar een overschot van 55 miljoen ton graan moeten worden geproduceerd.