Directeur Hartstichting ontslagen

Het bestuur van de Nederlandse Hartstichting heeft directeur Manger Cats per direct ontslagen. Cats ging niet akkoord met een lager salaris.

Uit een onderzoek van de Volkskrant bleek eerder dat directeur Cats verreweg het meeste verdient van directeuren van goede doelen in Nederland. Per jaar ontvangt hij 170.000 euro. Omdat na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten van de Volkskrant veel kritiek kwam op de hoge salarissen, wilde het bestuur van de Hartstichting het salaris van de directeur verlagen. Cats ging hiermee niet akkoord, waarna het bestuur in overleg met de Ondernemingsraad heeft besloten via de rechter het ontslag van de directeur aan te vragen.

Tijdens de Nationale Hartweek, vorige week, bleven veel collectanten van de Hartstichting thuis uit protest tegen de hoge beloning van de directie.