Ross: "Geen kind voor zwakzinnige"

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid is van mening dat verstandelijk gehandicapten moeten worden ontmoedigd een kind te krijgen, indien zij die niet zelfstandig kunnen opvoeden. Om dit te kunnen vaststellen zou een speciale 'richtlijn met betrekking tot ouderschap' moeten worden opgesteld.

"De regel is dat het fout gaat", aldus de staatssecretaris. "Kinderen worden soms aan een stoelpoot vastgebonden, omdat de ouder niet weet wat te doen." Bovendien blijven de drama's zich volgens Ross herhalen. Als het kind uit huis wordt geplaatst, wordt er bij latere kinderen nog steeds zo gereageerd.

Uit het oogpunt van kinderbescherming wil de politica hulpverleners vooraf laten beoordelen of ouders in staat zijn hun kind op te voeden. Ze benadrukte dat het IQ van de ouders niet de enige maatstaf mag zijn. Ook sociale vaardigheden en mogelijke ondersteuning door bijvoorbeeld familie spelen mee. Praktische toetsen, zoals het oefenen op een pop, zijn onmisbaar, aldus Ross.

Mochten de hulpverleners twijfelen of een negatief oordeel geven, dan moet worden aangedrongen op anticonceptie. Gedwongen anticonceptie of sterilisatie wijst de staatssecretaris af. De personen in kwestie moeten instemmen en in eerste instantie gebruik maken van de pil, de prikpil of het spiraaltje.