Grieks-Cyprioten tegen hereniging

Volgens de eerste prognoses heeft 75 procent van de Grieks-Cyprioten vandaag tegen het plan gestemd om het Griekse en Turkse deel van Cyprus te herenigen. De Turks-Cyprioten waren wel voor het voorstel te vinden, 65 procent van de stemmen was positief.

De waarschijnlijke uitslag van de verkiezing heeft tot gevolg dat alleen het Griekse deel van het eiland op 1 mei tot de Europese Unie (EU) zal toetreden. Slechts als beide delen van het eiland voor hereniging zouden stemmen, zou ook het Turkse deel tot de EU gaan behoren. Op voorhand was echter al duidelijk dat de kans hierop zeer klein was.

Cyprus is sinds dertig jaar gesplitst. In 1974 bezette Turkije het noorden van het eiland toen duidelijk werd dat aansluiting bij Griekenland werd gezocht.