''Verbod moslimboek is idioterie''

Het is ''belachelijk en idioot'' om moslimgeschriften te verbieden waarin onder meer wordt opgeroepen tot het doden van homoseksuelen. Dat stelt hoogleraar prof.dr. J.J. Witkam (hoofd van de afdeling oosterse handschriften en gedrukten van de universiteitsbibliotheek Leiden) in het NRC Handelsblad. ''Zulke boekjes had je tien jaar geleden ook tegen kunnen komen. Het is een genre waarvan er in het Arabisch duizenden bestaan. Ze zijn gebaseerd op geboden in de koran en de traditie. Verbieden zou idioot zijn'', zo zegt Witkam. Dan zou men ook de koran moeten verbieden.

Afgelopen maand ontstond in Nederland veel commotie omtrent het boek 'Fatwas of Muslimwomen', waarin staat dat vrouwen besneden dienen te worden en de boekenserie 'De weg van de moslim', wat stelt dat homo's van een hoog gebouw met hun hoofd naar beneden moeten worden gegooid en daarna gestenigd. 'De weg van de moslim' is een boek van de Algerijn Abu Bakr Djaber El Djezeiri, en dateert uit 1964. ''Dat van dat omlaag gooien en stenigen is ontleend aan Ibn Abbas, een tijdgenoot van de profeet Mohammed. Die staat aan de bron van veel berichten uit de tijd van de Profeet'', aldus Witkam. Volgens hem moeten die uitspraken niet gebagatelliseerd worden. Maar pas zodra moslimgroeperingen zulke opvattingen in hun vaandel voeren, of wanneer teksten van die strekking op school geleerd worden, moet de overheid ingrijpen.

Volgens Witkam is het probleem met de teksten dat er vanuit moslimoogpunt weinig tegenin valt te brengen. De geschriften bieden moslims vanuit de islamitische wet richtlijnen voor het dagelijks leven. Met veel van die richtlijnen hebben Nederlanders geen problemen, en kenschetsen wij hooguit als overijverig en weeïg superreligieus. De wrede straffen echter, zoals die staan op vergrijpen als ontucht, valse beschuldiging van ontucht, wijn drinken en diefstal, zijn straffen die ontleend zijn aan de koran; het letterlijke woord Gods waaraan door Islamieten niet te tornen valt. ''Wanneer islamitische regels niet opvolgbaar zijn zal een moslim liever zondigen dan de Islam ten pricipale ter discussie stellen. Voor zonde is vergeving mogelijk, op apostasie staat, zoals bekend, de doodstraf. Maar wat in de Koran staat, is heilig.''

Witkam: ''Homoseksualiteit wordt in de islamitische wet gelijk gesteld met ontucht en je zult geen oprecht moslim vinden die zich van de plicht tot het doden van homoseksuelen zal distantiëren: dan zou hij tegen Allah ingaan. Die 'bepaalde straffen' horen er echt bij. Daarmee hebben moslims zich in de hoek geredeneerd: vrijheid om creatief met je heilige boek om te gaan ontbreekt totaal.'' De hoogleraar wijst erop dat er vrijwel geen land is dat zulke straffen toepast. Alleen in het zeer fundamentalistische Saoedi Arabië worden bepaalde islamitische straffen uitgevoerd. De islamitische wet schrijft volgens Witkam ook voor dat moslims niet in een niet-islamitisch land moeten gaan wonen: ''Die regel wordt ook breed ontdoken.''

Balkenende
Minister-president Balkenende liet gisteren weten dat het kabinet erg geschrokken is van teksten. Hij noemde verschillende citaten uit 'De weg van de moslim' ''onbestaanbaar en walgelijk''. De premier benadrukte dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Als er echter sprake is van bijvoorbeeld discriminatie, is een hard optreden van justitie volgens Balkenende noodzakelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de opstellers van het boek aangepakt kunnen worden. Als het OM daartoe te weinig mogelijkheden heeft, moeten de strafrechtelijke mogelijkheden worden uitgebreid, vindt Balkenende. De tweede Kamer liet eerder al weten dat het boek en moskeeën die het verspreiden aangepakt moeten worden.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) distantiëerde zich gisteren overigens van het inmiddels veelbesproken moslimboek