Kabinet pakt islamitisch onderwijs aan

Icoon Politiek nieuws Aan artikel 23 van de grondwet, die de vrijheid van onderwijs bewerkstelligt, zal door het kabinet niet getornd worden. Er zullen wel nieuwe condities gesteld worden aan het oprichten van nieuwe islamitische scholen. Één van die nieuwe voorwaarden luidt dat leden van een schoolbestuur de Nederlandse nationaliteit moeten bezitten. Verder is het voor de scholen niet toegestaan om meer dan twintig procent leerlingen met een achterstand te hebben. Daarnaast gaan er plannen opgesteld worden, zodat leerlingen 'burgerschapsvorming' bijgebracht wordt.

Het kabinet wil tevens gaan bevorderen dat witte scholen gestimuleerd worden om kinderen van verschillende afkomst met elkaar in aanraking te laten komen. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door kinderen uit te wisselen of gezamenlijk aan sport- of cultuuronderwijs te laten doen. Burgerschap wordt niet als apart vak vereist, maar het kabinet wil wel dat normen en waarden via school aan kinderen worden doorgegeven.


Islamitisch onderwijs

Vandaag werden de maatregelen officieel bekend, die eerder al in de pers waren uitgelekt. De VVD pleitte in een vroeger stadium voor de herziening van de grondwet, zodat islamitische scholen verboden konden worden. De partij kwam daarvoor in botsing met onder andere het CDA, omdat die de vrijheid van godsdienstig onderwijs niet kwijt wilde. Binnen de VVD waren er grote meningsverschillen omtrent het standpunt van de partij.

Het kabinet beschikt over cijfers, die laten zien dat het aantal zwarte scholen met achterstandsleerlingen tot zeventig procent stijgt, terwijl het aantal achterstandsleerlingen gelijk blijft. Dit zou wijzen op stijgende en ongewenste concentratie.