Rechter: 'Vlaams Blok is racistisch'

Het Hof van Beroep in Gent heeft bepaald dat het Vlaams Blok zich schuldig heeft gemaakt aan racisme. Ze baseert haar oordeel op basis van de verkiezingsprogramma's van het Vlaams Blok. Met name de pamfletten zouden van racistische aard zijn.

In de pamfletten werd onder meer vermeld welk percentage van de buitenlanders crimineel was. Daarop spanden het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en door de Liga voor de Mensenrechten een rechtszaak aan. Met het vonnis waren de organisaties dan ook zeer content.

Het Vlaams Blok heeft aangekondigd in cassatie te gaan. Hierdoor kan de partij deelnemen aan de verkiezingen in Vlaanderen op 13 juni. Wanneer de partij opnieuw in het ongelijk gesteld wordt, zal het verder gaan onder een andere naam. Dit omdat racistische partijen in België geen overheidssubsidie krijgen.

België - Filip de Winter (Vlaams Blok)
Filip Dewinter


Voorman Filip Dewinter reageerde woest op het vonnis en noemde de uitspraak een politieke monoloog. "De democratie wordt de mond gesnoerd. De rechter heeft zich niet te bemoeien met een politieke partij. Ik pik het niet als vertegenwoordiger van de derde partij van het land, dat wij niet kunnen verkondigen wat we vinden. Wij zeggen wat mensen in de straat denken, namelijk dat er een allochtonenprobleem is."

De stichtingen van het Blok werden beschuldigd van inbreuken op de anti-racismewetgeving. Mochten ze schuldig worden bevonden bij de cassatie, dan kan hierdoor indirect het nationalistische Blok verboden worden verklaard.

Het Vlaams Blok is fel gekeerd tegen de multiculturele samenleving, omdat de bevolking die niet zou willen en omdat die zou leiden tot verdeeldheid en ontwrichting. De eerdere rechtszaken tegen de drie Blok-stichtingen waren aangespannen door de Liga voor Mensenrechten en het centrum-Leman (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding).