"Ethnische achtergrond noteren bij huisgeweld"

Als het aan Minister Donner van Justitie ligt, dan gaat de politie in de toekomst bij gevallen van huiselijk geweld de ethnische achtergrond noteren van de daders en slachtoffers. Het is één van de ideeën om het huiselijk geweld aan te pakken, wat Donner schreef in een brief aan de Kamer.

Verder is Donner van plan om in twee politieregio's gevallen van eerwraak laten registreren om de omvang daarvan in kaart te brengen. Er zouden ook 'safe houses' voor slachtoffers van eerwraak en huiselijk geweld moeten komen. Ook moeten politie en hulpdiensten beter op elkaar afgestemd worden om de veiligheid van deze slachtoffers te vergroten.


Minister Donner van Justitie


Directe aanleiding voor de plannen is de eerwraak op een Turkse vrouw in Koog aan de Zaan. In toenemende mate speelt eerwraak in familiaire kwesties een rol. Eerwraak was ook het motief voor de moord op Maja Bradaric.

Al vorig jaar constateerde Sezai Aydogan dat eerwraak in Nederland veel vaker plaatsvindt dan wordt gedacht. Volgens hem worden moorden uit eerwraak in Nederland namelijk vaak niet als zodanig herkend en gemeld. De onderzoeker bepleitte in juli 2003 al meer onderzoek naar het fenomeen eerwraak.

Eerwraak komt voort uit een schaamtecultuur. De Turkse organisaties hebben de eer- en schaamtecultuur recentelijk laten onderzoeken onder Turken in Duitsland, Nederland en Turkije. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door Erdan Gezik onder supervisie van het Pompe Instituut, blijkt dat er weinig verschil in opvattingen is tussen de verschillende Turkse gemeenschappen. Bovendien hebben veel jongeren, ook tweede- en derde generatie, dezelfde opvattingen als hun ouders.