Kamer debatteert over racisme

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over verschillende racisme en antisemitisme zaken:

Satelliet tv
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering gaat proberen om antisemitische invloeden, die via Arabische satellietzenders Nederland bereiken, aan te pakken. Probleem voor het kabinet is echter dat het juridisch onmogelijk is om dergelijke zenders te weren. Ze zenden niet uit vanuit Nederland en huren legaal ruimte op reguliere satellieten, waar bijvoorbeeld ook de HMG-zenders gebruik van maken.

Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken wil wel gaan onderzoeken in hoeverre de buitenlandse tv-zenders kunnen worden aangepakt. Ze zal hiertoe gaan overleggen met collega-ministers, met name uit Noord-Afrika over de kwestie. Vooral PvdA en SGP drongen aan op aanpak van de zenders. Volgens PvdA'er Dijsselbloem houden deze landen zich niet aan de internationale afspraken over antisemitisme.

De ChristenUnie vond dat het kabinet best wat fanatieker op anti-semitische tv-zenders mag inspelen. En CDA-Kamerlid Jager zei dat er in dit verband ook ''grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting''.

Discriminatie bij werkgevers
PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem kwam met een voorstel om via undercover-acties werkgevers te controleren op racisme bij sollicitatieprocedures. Volgens de PvdA kiezen veel werkgevers sneller voor het aannemen van een autochtoon dan een allochtoon. Minister Verdonk zegde toe de mogelijkheden tot dergelijke undercover-operaties te onderzoeken.

Maroc.nl
De PvdA en de SGP zeiden in het debat teleurgesteld te zijn in de aanpak van het OM van de Nederlands-Marokkaanse website Maroc.nl. Geregeld zijn hierop antisemitische teksten te vinden op de verschillende fora. In 2002 heeft het OM een gesprek gehad met het bestuur van de website. Het OM ging niet over tot vervolging. PvdA en SGP noemen dit overteerbaar. Ook op een klacht van het MDI werd geen actie ondernomen. Het Meldpunt had bij het OM vorig jaar een klacht ingediend wegens antisemitisme op het forum van Maroc.nl.

Wirwar aan anti-discriminatie
LPF-Kamerlid Joost Eerdmans zei een lappendeken te ontwaren aan organisaties met hetzelfde doel: bestrijding van discriminatie en racisme. ,,Er is niets mis met een mooie lappendeken, maar ook ik heb me verbaasd over het hoge aantal organisaties die hetzelfde voorstaan.'' Minister Verdonk vond ook dat dit onderzocht moet worden en beloofde een inventarisatie. Ze sluit samenvoeging van allerhande anti-discriminatiebureautjes en stichtingen niet uit.