GL wil verbod islamitische opvoedgids

GroenLinks heeft vragen gesteld aan minister Donner van Justitie over de Gids voor Islamitische Opvoeding die verkocht wordt in Nederland. De partij wil dat het boek uit de handel wordt genomen. Het 500 pagina's tellende boek is van oorsprong een bekend Arabisch werk, dat wordt verspreid door uitgeverij Noer uit Delft.

GroenLinks valt over meerdere stukken uit het boek: over het besnijden van meisjes, het toestaan van het slaan van vrouwen als die bijvoorbeeld sex weigeren of ongehoorzaam zijn, het slaan van kinderen ten bate van de opvoeding en ronduit negatieve beweringen over joden.

Fractieleider Femke Halsema en Kamerlid Naima Azough wijzen Donner expliciet op de volgende passages:

- Op pagina 59 inzake vrouwenbesnijdenis wordt geconcludeerd dat geleerden het er unaniem over eens zijn dat besnijdenis de voorkeur geniet voor vrouwen. Op pagina 60 staan de belangrijkste redenen voor besnijdenis opgesomd, zoals een voltooiing van de onwankelbare oprechtheid die door Allah wordt verordend, een matiging van de seksuele verlangens en het voorkomen van kanker.

- In passages op de pagina's 64 en 242 wordt de echtgenoot opgedragen zijn vrouw te slaan, zodanig dat het geen tekens achterlaat op haar lichaam, respectievelijk zijn zoon wegens het (verwaarlozen van) het gebed vanaf de leeftijd van tien jaar.

- In passages op de pagina's 350 en 351 wordt gesproken over de plannen van het jodendom voor de mensheid, waarbij de joden door hun listigheid en slechtheid de mensen bederven.

De Gids voor Islamitische Opvoeding wordt sinds begin dit jaar uitgegeven door uitgeverij Noer in Delft. Volgens een woordvoerster van de uitgeverij zijn er 1.000 exemplaren gedrukt en is het bedoeld voor de particuliere verkoop. De uitgeverij zegt het een goed boek te vinden voor de opvoeding voor kinderen. Het boek is gewoon via internet te bestellen. De site Islam-boeken kondigt het trots als nieuw boek aan.

Over uitgeverij Noer werd vorig jaar een artikel geschreven in dagblad Trouw. De uitgeverij verspreid veel meer in het Nederlands vertaalde islamitische boeken die bijvoorbeeld zeer negatief over homo's oordelen. Het artikel van Trouw staat in zijn geheel op deze site.

-
De vragen van GroenLinks hebben niets van doen met de ophef die gisteren ontstond over lectuur in de Amsterdamse El Tawheed moskee waarin staat dat vrouwen besneden behoren te worden. Dat betreft een ander boek, ''Fatwas of muslim women'' geheten.