''Racisme aanleiding schietpartij Muiderberg''

De Marokkaanse jongens uit Naarden en de 'skinheads' die zaterdagavond betrokken waren bij een schietpartij in Muiderberg, hebben elkaar al eens eerder getroffen. Toen bleef de confrontatie hoofdzakelijk beperkt tot scheldpartijen over en weer. Bij de schietpartij afgelopen weekend raakten drie Marokkaanse jongeren gewond, toen zij door een skinhead onder vuur werden genomen.

Reden van de ruzie zou de intimidatie en mishandeling van één van de broertjes van de Marokkanen zijn geweest. Verscheidene inwoners van Naarden ontkennen overigens dat de groep autochtonen uit allemaal skinheads zou bestaan. Volgens hen zijn het gewoon jongeren uit de gemeente die dagelijks rondhangen op de plek van de schietpartij. De schutter, noch de groep waarvan hij deel uitmaakte, valt te omschrijven als skinhead, wordt door verschillende zegslieden opgemerkt.

De vader van één van de Marokkaanse slachtoffers zegt vandaag in een landelijk dagblad dat de aanleiding voor de schietpartij racisme is. Volgens hem worden de Marokkanen geïntimideerd en lastig gevallen door de Hollandse jeugd. Op Radio 2 verklaarde de loco-burgemeester van Naarden dat hem daar niets van bekend is. Hij gaf aan nog niet veel mededelingen te kunnen doen, omdat het onderzoek nog loopt. Wel verklaarde hij dat het hem bekend is dat verschillende groepen jongelui uit Naarden en Bussum al langere tijd ruzie hebben.

Ook het zusje van één van de Marokkaanse slachtoffers doet vandaag haar verhaal in een landelijke krant. In Trouw zegt de 19-jarige Nassira, eerstejaars rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam, dat ze hen skinheads noemt ''vanwege hun kleding en gedrag. Ze zijn niet allemaal kaal, maar dragen het merk Lonsdale, dat vaak geassocieerd wordt met buitenlanderhaat.'' Volgens haar is er wel degelijk sprake van racisme. De schutter kreeg, zo zegt zij, het wapen van zijn 38-jarige vader. Die zou vlak na de schietpartij zijn aangehouden.

Nassira zegt ook dat het pesten van haar jongere broertje de oorzaak is van de ruzie. Die zou door de skinheads op het schoolplein racistisch zijn uitgescholden, waarop de vijf Marokkanen naar de groep skinheads togen om de boel 'uit te praten'. Na de schietpartij zou naar een Marokkaan die een gewonde vriend wilde oprapen zijn geschreeuwd: ''Laat dat liggen, kanker-Marokkaan. Jullie hebben het verdiend''.

Bij de schietpartij werden drie van de vijf Marokkaanse jongeren geraakt. Twee werden getroffen in benen en armen, en één in zijn buik. Die laatste ligt nog in het ziekenhuis. De dader van de schietpartij is bij de politie bekend, maar is nog niet opgespoord.