Rouvoet vreest voor dictatuur van LPF

In de Nieuwe Revu, vandaag verschenen, uit de fractie-voorzitter van de ChristenUnie, André Rouvoet, keiharde kritiek naar de LPF toe. Rouvoet beschuldigt de LPF ervan openlijk anti-godsdienstige fundamentalistische uitlatingen te doen. Zo maakt Rouvoet zich zorgen vanwege uitlatingen van de LPF, die een totaal verbod voor hoofddoekjes en andere religieuze uitingen zou indiceren.

Zo zegt Rouvoet tegenover de Nieuwe Revu: "Dat neutralisme - het in de praktijk afschaffen van de godsdienstvrijheid - vind ik fundamentalistisch. Dat is gevaarlijk voor de rechtsstaat én grondrechten als de vrijheid van meningsuiting. Het zou zelfs kunnen leiden tot een seculiere dictatuur. Ik vind dat Van Aartsen en de VVD-fractie te weinig weerstand bieden aan die denkbeelden. Het beeld van de VVD is diffuus. Aan de ene kant biedt Van Aartsen als politiek leider Kamerleden als Hirsi Ali en Wilders de ruimte om harde uitspraken te doen over de
islam en allochtonen.
"

"Aan de andere kant kiest Kamerlid Laetitia Griffith namens de VVD een gematigde toon in het hoofddoekjesdebat. Van Aartsen maakt geen echte keuze, en dat neem ik hem zeer kwalijk. Impliciet is hij mede-verantwoordelijk voor die fundamentalistische en zeer onliberale tendens die de LPF heeft geïnitieerd. Richting de VVD wil ik dan ook zeggen: denk erom, een seculiere dictatuur is niet minder bedreigend dan een religieuze dictatuur."

André Rouvoet van de ChristenUnie
André Rouvoet


"Allah bestaat niet, enkel God."
Een andere opvallende uitspraak van Rouvoet in het interview met Nieuwe Revu is dat Allah niet zou bestaan: "Er is geen God dan de God van de Bijbel. Het is mijn vaste overtuiging dat het christelijk geloof die exclusiviteit, die uniciteit heeft."

_
Deltaplan LPF over de integratie.