Situatie in Irak dreigt te escaleren

Een anoniempje, michelos, Vassili_Z en The_Postman hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Irak: icoontje In Irak is het Amerikaanse leger begonnen met een groot offensief. Doel is de toenemende onrust in het land in te perken. Om dit te bewerkstelligen wordt er groot materieel ingezet door de coalitietroepen. Mogelijk zullen de Verenigde Staten nog meer troepen naar Irak sturen om meer stabiliteit te kunnen garanderen.

Rondom de stad Fallujah is vandaag een groot offensief gestart. Daarbij braken felle gevechten uit tussen Irakezen en de coalitietroepen. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat bij gevechten zeker zeven Irakezen om het leven zijn omgekomen; vele huizen werden vernield. Een luitenant laat weten "We hebben een precieze opdracht. We willen de kerels krijgen naar wie we op zoek zijn. We willen er niet al schietend naar binnen gaan."

Fallujah is door de Amerikaanse troepen geheel afgesloten van de buitenwereld. Openbare gebouwen zijn op bevel gesloten, alle toegangswegen zijn dicht. Met behulp van tanks probeert het leger 'een broeinest van soennitische opstandelingen' op te pakken. CNN meldt dat de actie enkele dagen zal gaan duren.

De opgehangen Amerikanen in Fallujah
Beelden van de opgehangen Amerikanen schokten de hele wereld.


In Fallujah werden vorige week vier Amerikaanse bewakingsmedewerkers gedood. Twee van hen werden verminkt en hun verkoolde lichamen werden opgehangen aan een brug. De Amerikanen zwoeren vervolgens wraak.

Arrestatiebevel tegen belangrijke Iraakse geestelijke uitgevaardigd
Ook werd vandaag bekend dat door een Iraakse rechter een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de radicale sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr. De Amerikaanse troepen houden al-Sadr verantwoordelijk voor de gewelddadige incidenten de afgelopen dagen tussen de coalitietroepen en de Irakezen. Directe aanleiding voor het oplaaiende geweld was de arrestatie van een naaste medewerker van al-Sadr, Moustafa Yacoubi, door de Amerikanen..

Al-Sadr is nog niet opgepakt, omdat hij zich in een moskee schuilhoudt. De invloedrijke geestelijke staat bekend om zijn uitgesproken anti-Amerikaans mening. Daarnaast is hij fel gekant tegen elke buitenlandse bemoeienis met zijn land. De Amerikanen zien hem steeds meer als een potentieel gevaar voor de door de Amerikanen geplande vreedzame machtoverdracht op 30 juni.

Volgens Bush ondermijnt al-Sadr de opmars van de democratie in het Arabische land. Zo zei hij vandaag op een dreigende toon: "We kunnen dat niet langer toestaan. Verscheidene functionarissen van de internationale coalitie in Irak zeiden tegen de Britse zender BBC dat het arrestatiebevel zeker tot nadere actie zal leiden, zonder enige waarschuwing vooraf. Eerder vandaag bezetten aanhangers van al-Sadr het gouverneursgebouw in de zuidelijke Iraakse havenstad Basra.