'Nederland houdt open huis voor terroristen'

HIHIHIHI had ons via de nieuws-submit te melden:

In een brandbrief heeft de gemeente Roermond haar grote bezorgdheid geuit aan de regering over de Nederlandse asielprocedure. De gemeente stelt dat illegalen, eenmaal binnen in Nederland, hier lange tijd verblijven. Bovendien is het volgens de gemeente zeer eenvoudig om Nederland binnen te komen. Op deze manier zijn de afgelopen weken tientallen asielzoekers, veelal van Egyptische, Algerijnse en Marokkaanse afkomst, via de Limburgse plaats in Nederland terechtgekomen.

In de Tweede Kamer is inmiddels om opheldering gevraagd door Kamerlid Wilders aan de ministers Verdonk van Vreemdelingenzaken en Remkes Binnenlandse Zaken. In de brief vragen burgemeester en wethouders om een onderzoek door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Zo is Wilders bang dat terroristen misbruik kunnen maken van de "ongelooflijke laksheid" in Nederland.

Wilders stelt dat buitenlanders aan het loket van de gemeente niet altijd op zoek naar asiel, slechts enkel op verblijf in ons land. Ook als ambtenaren hun bedenkingen hebben, plaatsen ze de benodigde sticker in de identiteitspapieren tegen een vergoeding van 430 euro. Met behulp van de sticker kunnen de buitenlanders hier verblijven tot de behandeling van een aanvraag om in ons land te verblijven is afgerond.