Kwart werklozen ''vindt nooit werk''

Zo'n 25% van alle 720.000 werkzoekenden die staan ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), kunnen vanwege sociale omstandigheden, medische of psychische problemen, feitelijk als vrijwel onbemiddelbaar worden gekenschetst. Zij worden binnen het CWI aangeduid als hopeloze gevallen. Overigens blijken veel ingeschrevenen sowieso moeilijk aan het werk te komen. Ruim 50% staat al meer dan een jaar ingeschreven en heeft weinig uitzicht op een passende baan. Vooral laag opgeleide werklozen hebben het moeilijk.

In Limburg blijkt het probleem van werkzoekenden met persoonlijke problemen groot te zijn. Ruim 60% van alle werkzoekenden in de regio Heerlen is volgens het CWI niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Het zou in totaal gaan om 12.500 mannen en vrouwen. Van die groep blijkt 30% zelfs te behoren tot de categorie hopeloze gevallen. Die kunnen eigenlijk een baan in de toekomst wel vergeten. De overigen zijn afhankelijk van om- en bijscholing.

Volgens het CWI is het aantal werklozen in Nederland vanwege acute sluitingen van bedrijven de laatste maanden sterk toegenomen.