OM: illegale groeihormonen in opkomst

De Maastrichtse Officier van Justitie, mr. Rogiers, heeft gezegd dat er sterke aanwijzingen bij Justitie zijn dat er in steeds grotere mate in Nederland groeihormonen aan vee worden toegediend. Veevoederproducenten en boeren zouden zonder enige bekommering om volksgezondheid en de kwaliteit van voedsel de hormonen toedienen.

Ook binnen het ministerie van Landbouw zijn er zorgen geuit over de opkomst van groeihormonen in Nederland. De opsporingsdienst van Landbouw (AID), zegt steeds vaker te signaleren dat dieren onnatuurlijk worden vetgemest. Om dit tegen te gaan zal het OM volgens Rogiers meer geld en mankracht inzetten tegen de hormonenmaffia. Ook zou de wet tegen hormonen verder moeten worden aangescherpt.

Tot voor kort werd constant verklaard door Landbouw en Justitie dat er amper illegale groeihormonen in Nederland werden toegediend. Rogiers, die belast is met de hormonenmaffia, spreekt dit nu echter tegen. Hij houdt er rekening mee dat de hormonen op grote schaal worden toegediend, en dat daar ook maskerende middelen bij gebruikt worden. Eind februari zei minister Veerman van Landbouw al dat deze kwestie hem niet lekker zat.