"Consument moet euro's beter controleren"

Een onbekende FOK!ker had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens minister Zalm van FinanciŽn zijn Nederlanders veel te nalatig als het gaat om het controleren op echtheid van geld. Hij is van mening dat iedereen na het 'flappentappen' direct moet controleren of het geld niet vervalst is. "Naarmate banken, winkels en consumenten beter controleren, zal valsmunterij minder succesvol zijn". Zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds de invoering van de euro stijgt het aantal valse eurobiljetten in Nederland snel. Vooral de biljetten van vijftig euro worden vervalst, biljetten van twintig en honderd euro zijn in opmars.

Veel winkeliers klagen erover dat de biljetten niet te controleren zijn met een UV-lamp. Volgens de minister is dit onzin, want elk vervalst biljet was onder een dergelijk lamp direct te identificeren.

Om de consumenten meer op hun plichten te wijzen is Zalm dan ook niet van plan ontdekkers van vals geld een vergoeding te geven. "Dat is een prikkel om de biljetten zorgvuldig te controleren."

Volgens Zalm zijn mensen na de invoering van de euro razendsnel vergeten hoe valt te ontdekken dat een eurobriefje vals is. Vooral de consument moet veel oplettender zijn. "In 2003 is een deel van de kennis over de echtheidskenmerken weggezakt. Het credo 'kijken, kantelen en voelen' moet consequent worden toegepast."

Door het biljet een beetje schuin te houden kan goed gecontroleerd worden of het watermerk goed is verwerkt, de inkt van het biljet van kleur verandert, het hologram zichtbaar is en of de veiligheidsdraad in het biljet is verwerkt.

Ook het voorstel van de kamerfractie van de PvdA, om UV-apparaten bij geldautomaten te installeren, kon bij Zalm op weinig steun rekenen. Evenmin is er volgens de minister reden om te kijken naar nieuwe biljetten. Pas rond 2010 komen er nieuwe briefjes beschikbaar, waarvan de grotere coupures zijn voorzien van 'radiochips' waardoor ze nog moeilijker zijn na te maken. In de Verenigde Staten zijn biljetten met 'radiochips' al in omloop, wat niet altijd tot goede resultaten heeft geleid.