Professor gaat "Time Shift Experiment" uitvoeren

Een natuurkundewetenschapper gaat woensdag een tijdsveranderingsexperiment uitvoeren. Professor Carloz Dolz van de Florida International University gaat pogen een digitale klok vooruit in de tijd te laten reizen.

Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met de Miami Museum of Science. Met behulp van snelheid zal een digitale klok vier seconden vooruit in de tijd geplaatst worden relatief gezien met onze tijd.

Experimenten in het verleden toonden al aan dat de tijd van atoomklokken in snelle vliegtuigen een verschil voorwaarts in de tijd vertoonden in vergelijking met de atoomklok op de grond. In deze verschillen was sprake van fracties van seconden. De technologie die nu gebruikt wordt om de klok te verplaatsen laat de klok maar liefst vier seconden in de tijd vooruit lopen ten opzichte van klokken buiten de machine.

Voor het object wat zich in de machine bevindt, gaat de tijd buiten de machine trager. Als de techniek verder ontwikkeld kan worden, kunnen er machines gemaakt worden waar je uren in zit, en als je er weer uit stapt, is de tijd buiten de machine slechts enkele minuten verder gegaan.

Het experiment genaamd "Time Shift Experiment" combineert enkel van de meest gecompliceerde natuurkunde concepten met gewone machines, en kan volgens Dolz bewijzen dat tijdreizen mogelijk is. Het experiment zal gemonitord worden door wetenschappers van verschillende universiteiten.