Kamer gaat debat aan over hoofddoekjes

Op verzoek van de LPF zal de Tweede Kamer waarschijnlijk nog deze week gaan debatteren over het dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Een groot deel van de Kamer gaf te kennen liever te willen wachten totdat er Kamervragen over deze kwestie zijn beantwoord. De VVD wilde eigenlijk eerst het debat over de resultaten van de integratiecommissie Blok afwachten. Toch stemde de Kamervoorzitter in met het verzoek van de LPF.

LPF-Kamerlid Joost Eerdmans zei dat zijn partij er voorstander van is dat ambtenaren 'in het publieke domein' geen hoofddoekjes mogen dragen. Hij bedoelt dan onder meer griffiers, agenten en ambtenaren van ministeries. Eerdmans stelt óók een verbod op hoofddoekjes voor in het ambtenarenapparaat alsmede op openbare scholen.


Bij het debat zullen de ministers Piet Hein Donner van Justitie (CDA), Johan Remkes van Binnenlandse Zaken (VVD), Thom de Graaf van Bestuurlijke vernieuwing (D66) en Rita Verdonk van Integratie (VVD) acte de présence geven.