Kamerleden recht op meer 'vakantie'

Volgens Tweede Kamervoorzitter Weisglas hebben kamerleden recht op meer vakantie dan gewone werknemers. Hij vindt dat de kamerleden, die volgens zijn zeggen meer dan 60 tot 70 uur per week werken, recht hebben op de zeventien weken reces die de Tweede Kamer op dit moment heeft.

Daarmee reageerde hij op de uitlatingen van LPF-Kamerlid Joost Eerdmans. Die vindt dat de Kamerleden met zeventien weken reces (of vakantie, zoals hij het noemt) per jaar wel erg royaal bedeeld zijn. Hij stelt voor het aantal weken verlof in te perken tot twaalf.

Weisglas vindt dat Eerdmans zich druk maakt om niets. Elke jaar doet de kamervoorzitter voorstellen om het aantal weken reces te bepalen en er had nog nooit iemand geprotesteerd.