Verdonk: ''Laat Pronk maar opstappen''

Als oud-minister Jan Pronk opstapt als voorzitter van de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), dan juicht minster Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie dat van harte toe. Verdonk reageert hiermee op de uitlating van Pronk van afgelopen weekend dat hij zijn ontslag neemt als hij een sta-in-de-weg is bij het overleg tussen zijn organisatie en Verdonk.

Pronk zei zondag dat hij hoopt dat de Tweede Kamer komende week zal ingrijpen in het conflict dat hij als VON-voorzitter momenteel heeft met Verdonk. Dat conflict draait om Pronks betiteling van Verdonks asielbeleid als "deportaties van vluchtelingen". Verdonk wil dat hij zijn excuses daarvoor aanbiedt, maar Pronk weigert dat want het betreft volgens hem een normaal Nederlands woord.

Pronk is van mening dat er gewoon gesproken kan worden van "deportatie" wanneer er direct na de uitzetting naar het land herkomst men gearresteerd wordt. Als voorbeeld noemde hij zondag de situatie van de SomaliŽrs, die vanuit Nederland met behulp van een vervalst Somalisch paspoort worden teruggestuurd. "Van een aantal mensen wordt daarna niets meer vernomen", aldus de oud PvdA-minister.

Verdonk zei vandaag op een VVD-bijeenkomst dat ze Pronk genoeg gelegenheid heeft gegeven in gesprek te komen, nadat ze knallende ruzie hadden gekregen. Ze blijft erbij hem niet te willen spreken, zolang hij de uitspraak niet terugneemt.

-
De Dikke van Dale omschrijft deporteren als: naar een ballingsoord, strafkolonie, concentratiekamp brengen. Deportatie wordt omschreven als een gedwongen tocht naar een andere plaats (ballingsoord).