Limburgse kiezer krijgt vuilniszak

Kiezers uit de gemeente Onderbanken (Limburg) die bij de verkiezingen voor het Europees Parlement hun stem gaan uitbrengen, zullen door de gemeente beloond worden met vuilnis- restafval- en GFT-zakken. Het gaat om zakken die tot 1 januari 2004 verplicht zijn voor de bewoners van Onderbanken.

Alleen in deze vuilniszakken van 0,75 cent per stuk werd het vuil opgehaald. Het 'de vervuiler betaalt'-principe lag hier ten grondslag aan. Per 1 januari worden er echter alleen nog maar gewone vuilniszakken in de gemeente gebruikt.

CDA-raadslid Harry Vreurs was van mening dat de overgebleven en geretourneerde zakken niet mochten wegrotten of vernietigd worden. Daarom stelde hij voor de zakken uit te delen aan de mensen die de moeite nemen om te komen stemmen. Aangezien het plan in de Onderbankse gemeenteraad met massale steun werd ontvangen, zal elke stemmer met vijf tot tien zakken beloond worden.

Gezien de verwachte opkomst moet de gemeente zo van 8.500 loss grijze zakken, 382 rollen van tien restafvalzakken en 2.700 rollen van tien groene GFT-zakken af kunnen komen.