Schadevergoeding voor niet-cremeren lijken

bordewolf had ons via de nieuws-submit te melden:

Een crematorium en 58 begrafenisondernemers uit de Amerikaanse staat Georgia hebben de nabestaanden van 334 overledenen een schadevergoeding van veertig miljoen dollar toegezegd. De reden hiervoor was dat het crematorium en zijn partners niet bepaald netjes met de lichamen van de overledenen en de gevoelens van hun nabestaanden omgingen.

De beheerder van het Tri-State crematorium cremeerde de lijken namelijk niet, maar stapelde ze op in schuurtjes, legde ze in bosjes of stopte ze onder de grond. De urnen die de nabestaanden na de vermeende crematie kregen toegestuurd waren dan ook niet gevuld met as maar met cementstof. De beheerder was tot deze daden gekomen omdat de zaken hem boven het hoofd waren gegroeid nadat hij de leiding van het bedrijf had overgenomen van zijn vader.